Ochranné služby

Fyzická ochrana a ostraha objektů

  • administrativních budov
  • výrobních závodů
  • staveb a středisek staveb silničního stavitelství
  • skladovacích prostor
  • objektů zvláštního významu

Před zahájením výkonu bezpečnostně ochranných činností je provedena rekognoskace zájmového objektu a terénu za účelem stanovení účinného způsobu ostrahy a ochrany eliminující bezpečnostní rizika ( Bezpečnostní analýza, Návrh plánu objektové bezpečnosti, Závazný pokyn pro výkon ostrahy objektu).
Objektovou bezpečností vnímáme jako komplexní zabezpečení před krádežemi prostými, krádežemi vloupáním, žhářstvím, vandalismem či jiným poškozováním majetku nebo jiné hrozby škodlivého účinku. Konečné řešení objektové bezpečnosti je podřízeno požadavku a zadání objednatele.