Kontrola nemocných

Provedeme Vám kontrolu práce neschopných zaměstnanců v době jejich pracovní neschopnosti, prověříme dodržování léčebného režimu. Zaměstnavatel hradí podle zákona o nemocenském pojištění prvních 21kalendářních dnů nemocenské!
Není vyjímkou nedodržování povinností zaměstnance v režimu pobírání nemocenských dávek. Kontrola práce neschopných spočívá v tom, že provádíme dle požadavku zaměstnavatele kontroly nemocných v místě nahlášeného léčebného pobytu. Výsledkem kontroly je protokol o provedené kontrole.