Detektivní služby

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, SLEDOVÁNÍ OSOB

Nabízíme získání důkazů a dalších informací pro potřeby:

  • občanskoprávních záležitostí a soudních sporů
  • obhajoby /v součinnosti s advokátem nebo obhájcem/ v trestních věcech
  • v oblasti rodinných vztahů a záležitostí a pro soudní spory v oblasti rodinného práva
  • obchodněprávních soudních sporů a pro oblast podnikatelské činnosti
  • marketingu, studium konkurenčních vztahů v podnikatelské oblasti

 

PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH, MAJETKU, RUŠITELÍCH PRÁVA

Jsme schopni zajistit dostupné informace vedoucí k nalezení osoby, či majetku. Jedná se o činnost směřující k vypátrání subjektu, ne o objasnění případného trestného činu. To umožňuje soustředit se na hledaný subjekt a tím i vyšší procento úspěšnosti. Používáme dostupné databáze a informace, v nutných případech i informace z neveřejných zdrojů. Základní postupy a metody jsou shodné s metodami a postupy používanými kriminalisty. Pátrání může být prováděno souběžně s pátráním policie, či samostatně.

 

VYHLEDÁVÁNÍ JEDNÁNÍ OHROŽUJÍCÍ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Dlouhodobá činnost zahrnuje prověrky osob, sledování jejich chování a kontaktů, případně i nasazení operativní techniky. Mezi nabízené činnosti patří:

  • prověrky zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
  • prověřování obchodních partnerů
  • prověřování zadávání zakázek
  • zjištění možného úniku informací, protiopatření

 

PROKAZOVÁNÍ NEVĚRY

Nejste si jisti věrností své manželky či manželem, přítele či přítelkyně nebo jen chcete vědět, co dělají za vašimi zády?

Nabízíme Vám profesionální detektivní služby v oblasti odhalení a prokázání partnerské nevěry (nevěra manžela - muže nebo nevěra manželky - ženy). Detektivové s bohatou praxí Vám zajistí dostatek důkazů. Veškeré služby jsou samozřejmě poskytovány s maximální diskrétností a profesionalitou. Zjistíme, je-li Vám partner věrný či nikoliv, pořídíme důkazy a také poradíme další postup.

V oblasti odhalování prokazování partnerské nevěry máme mnohaleté zkušenosti. Dokážeme zajistit potřebné důkazy, které Vás zbaví nejistoty.